Villa bouw stappenplan

Voor de bouw van uw villa dient u rekening te houden met het doorlopen van een stappenplan. Het begint altijd met een inventarisatie gesprek en een schetsplan. Het schetsplan scherpen we aan met eventuele nieuwe wensen die in de loop van het traject zijn ontstaan voor uw woonhuis of villa. Dit doen we bij Silverwonen door het ontwerp in 3D te presenteren. Of we ontwikkelen een maquette van het ontwerp, zodat u een goed beeld krijgt van het definitieve ontwerp van villa bouw. Is het ontwerp definitief, dan wordt het plan voorgelegd en toegelicht bij de welstandscommissie van uw gemeente.
ctasilver

Villa bouw welstand

Heeft u positief advies van welstand voor de bouw van uw woonhuis of villa en bent u akkoord met de geraamde bouwkosten, dan worden de technische tekeningen gemaakt. Deze technische tekeningen hebben tot doel de omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) aan te vragen. Nadat de procedure voor de omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen wij met u vervolggesprekken voeren omtrent uw wensen voor het sanitair, de keuken, verlichting en bestrating.

Het complete stappenplan lopen we graag met u door. De belangrijkste onderdelen vindt u in het Stappenplan Villa bouw.