Silverwonen gaat volgens een helder stappenplan te werk:

1. Kennismaking

Een eerste kennismaking op ons kantoor te Hengelo, Skype, of bij u thuis maakt heel veel duidelijk en biedt u antwoorden op de vragen die er zijn. Dit eerste gesprek kunt u zien als een spreekuur met als doel de juiste beslissingen te nemen. Tijdsbesteding: ca. 2 uur.

Te bespreken onderwerpen zijn o.a.:

  • wat kost bouwen, bouwbudget
  • wat kost een architect
  • waarom een architect
  • wat maakt silverwonen uniek
  • met wie bouwen wij, en met wie niet
  • bestemmingsplan
  • bouwbegeleiding 
  • gasloos, NOM-woning, BENG, EpC, Rc-waarde, warmtepomp etc.

Voor een afspraak met de architect van silverwonen kunt u bellen of mailen:  0742569110,    info@silverwonen.nl

 

2. Schetsontwerp

Na het kennismakingsgesprek maken wij voor u een uniek schetsontwerp. Hierbij is het van belang dat er een duidelijk “programma van wensen” aanwezig is. 

De volgende zaken zijn o.a. van belang voor een goed programma van wensen:
• Stijl van de woning
• Aantal gewenste ruimtes. voor het primair woonprogramma met daarnaast de wensen voor het secundair programma (bijgebouw, garage, berging, kelder, fitness etc.). Doel is om te verkennen welke woonfuncties er moeten worden gehuisvest en in welke relatie deze moeten worden verbonden met het overige woonprogramma.
• Hoeveel verdiepingen moet uw huis krijgen (check met bestemmingsplan)
• Hoe is de bezonning op de kavel en wat kan dit betekenen voor bijv. de aanwezigheid van een veranda of een buitenterras.
• Kleur en materiaalvoorkeuren voor bijv. de buitengevel
• Alle overige zaken die relevant zijn voor het vervaardigen van een kwalitatief schetsontwerp

Bouwbudget bepalen: een gevoelig thema maar voor de architect onvermijdelijk om samen met u vast te stellen. Het bouwbudget is een eerste verkenning om een grove haalbaarheid van de wensen aan het budget te spiegelen. Door ervaring van SILVERwonen krijgt u snel een vakkundige benadering van de totale investeringskosten.

3.  Contract SILVERwonen

Nadat het schetsontwerp aan u is gepresenteerd zullen wij u informeren over de wijze waarop SILVERwonen het vervolg traject met u gaat invullen. Er worden heldere afspraken gemaakt voor het vervolg van de werkzaamheden tot/met het indienen van de omgevingsvergunning (bouwaanvraag).
Aansluitend informeren wij u alvast over de uitvoeringsfase die daarop volgt.

4. Ontwerpfase

Het schetsontwerp dat reeds gereed is dient als basis voor de uitwerking van het bouwplan naar een definitief schetsontwerp. De tekeningen worden gedigitaliseerd in ons CAD-systeem en voorzien van nauwkeurige maatvoering van alle ruimtes. Alle plattegronden en gevels worden digitaal opgewerkt en voorzien van materiaalaanduidingen.

In de ontwerpfase zullen wij gezamenlijk met u de wensen definief vertalen naar een bouwkundige tekening. Zo zullen bijv. rookkanalen t.b.v. de open haard def. worden getekend en gevisualiseerd. Om u een juist beeld te geven van het nu ontwikkelde plan leveren wij 3D impressies en/of een maquette die 3D wordt geprint. Onderdeel van de ontwerpfase is het aanleveren van een lichtplan.

Voordat de tekeningen definitief worden ingediend bij gemeente zullen wij het verzoek bij welstand en gemeente doen om een voorlopige advies af te geven. In deze belangrijke fase zullen tevens de installatieconcepten met u worden doorgenomen. Een HR-verwarmingsketel is al lang niet meer voldoende om te kunnen voldoen aan de duurzaamheidseisen die door de overheid worden opgelegd. Toepassing van zonnepanelen i.c.m. hogere buitengevelisolatie zijn middelen om wel te voldoen aan de eisen.

5. Omgevings(bouw)vergunning

Silverwonen verzorgt de complete coördinatie om een volledige bouwvergunning bij uw gemeente in te dienen. Tegenwoordig spreken we niet meer van een bouwvergunning maar van een omgevingsvergunning die via het omgevingsloket digitaal wordt ingediend.

De volgende rapportages dienen worden toegevoegd aan de in te dienen documenten:
• Sloopaanvraag (evt.)
• Constructie-berekeningen
• Bouwbesluit-berekeningen
• Daglichtberekening
• Ventilatieberekening +

Voor een volledig overzicht van hetgeen moet worden ingediend raden wij u aan om de site van de rijksoverheid te raadplegen: www.omgevingsloket.nl

6. Interieurafwerking

Het ontwerp van uw woonhuis is in bouwkundige zin volledig in kaart gebracht. Eventueel schakelt u onze interieurarchitect in om de definitieve afwerkingen van de vloeren, wanden en plafonds met u te bespreken.
Onderdeel van de interieurafwerking is ook de principe keuze’s maken voor het toe te passen hang- en sluitwerk (deurgrepen etc.). Is de keuken en het sanitair al uitgezocht en is er een compleet electraplan gemaakt dan zal SILVERwonen dit verwerken.

7. Selectie uitvoerende partij (aannemer)

Nu het plan is ingediend en de procedure loopt gaat SILVERwonen met u een selectie van uitvoerende partijen bespreken. Het kan zijn dat u een voorkeur heeft voor een lokale aannemer en dat u deze partij graag uw woonhuis wil laten bouwen. SILVERwonen heeft een breed netwerk van aannemers en toeleveranciers die onder garantiestelling de woning voor u kunnen realiseren.

Aanbesteding of bouwteam: een goede bouwpartner vinden is niet eenvoudig. SILVERwonen organiseert desgewenst in opdracht de aanbesteding onder meerdere uitvoerende partijen. Een traditionele aanbesteding onder meerdere partijen vergt een goede voorbereiding. Daarentegen is het werken in bouwteam wellicht een goed alternatief.

De voor- en nadelen van verschillende bovenstaande scenario’s zullen met u worden doorgenomen.

8. Start bouw

Na een lange periode van voorbereiding en aanvraagprocedure’s is het dan eindelijk zover. De bouw kan worden gestart. De datum zullen wij vroegtijdig met u communiceren. De prijsvorming is afgerond en SILVERwonen zal de communicatie tussen u en de bouwpartners zorgvuldig verrichtten. Nu is het zaak om die elementen die reeds eerder financieel zijn geraamd maar nog niet in opdracht zijn gegeven definitief te maken. Te denken valt hierbij aan de definitieve keuze van uw keuken of een tuin-, en bestratingsplan.

9. Bouwbegeleiding

Gedurende de bouwperiode is het belangrijk dat alle werkzaamheden, zoals besproken in de voorgaande stappen, goed worden uitgevoerd. Ervaring leert dat vertrouwen in een aannemer essentieel is, maar door verschil in inzicht kunnen soms vervelende situaties ontstaan.
De bouwbegeleider ondersteunt het proces van uitvoering. Hij houdt toezicht op de kwaliteit en signaleert afwijkingen en eventueel meer- en minderwerk. Ook controleert/beoordeelt hij of er wordt voldaan aan het totale wensenpakket van de opdrachtgever. Hij rapporteert dan ook rechtstreeks naar de opdrachtgever.

10. Oplevering

De bouw is een serieuze aangelegenheid die met de nodige zorg is opgestart en die ook uitermate zorgvuldig zal moeten worden opgeleverd. Dit doen wij door het opmaken van een zgn. proces verbaal van oplevering. Kort gezegd het controleren of al hetgeen is gerealiseerd conform de gesloten overeenkomst is opgeleverd. Na dit formele moment volgt de onderhouds-periode van ca. 6 maanden. Zaken die nog niet geheel op orde zijn worden dan verholpen.

Is dit allemaal in orde dan overhandigt de aannemer u graag (in formele zin) de nieuwbouwsleutel en kunt u gaan genieten in uw nieuwe woonhuis.

Maak eens een uurtje vrij om kennis te maken met silverwonen. Een gesprek maakt veel duidelijk  Vul dan hier uw contactgegevens in!

silverwonen_def_klein