Wat is een villa

Een villa of landhuis is de benaming voor een luxueuze vrijstaande woning. In de achttiende en negentiende eeuw werd meestal de naam landhuis gebruikt voor grote buitenverblijven in een landschappelijke omgeving. Aan het eind van de negentiende eeuw kwam hiervoor tevens de benaming villa in zwang. De naam is afgeleid van de Romeinse villa.

De grotere achttiende- en negentiende-eeuwse landhuizen werden vaak gebouwd in een neoclassicistische stijl of in de veel onregelmatiger Engelse landhuisstijl, waarbij de plattegronden een vrije en functionele ordening van de vertrekken tonen.

Met de toename van de welvaart ontstond aan het einde van de negentiende eeuw een markt voor een nieuw type landhuis, vaak kleiner dan het traditionele landhuis, maar tegemoetkomend aan eigentijdse eisen van comfort, licht, lucht en ruimte. Deze villa's werden vaak ontworpen volgens de op dat moment in zwang zijnde stijl, bijvoorbeeld in de stijl van de Amsterdamse School, of de Jugendstil van Victor Horta.

Het ontwerpen van landhuizen of villa's werd in de eerste helft van de twintigste eeuw, vooral in de 'duurdere' gebieden zoals Het Gooi, Knokke, of de omgeving van het Zoniënwoudeen specialisme binnen de architectuur. Architecten zoals Karel de Bazel, Wouter Hamdorff, Johan Wilhelm Hanrath, Jan Rebel, Theo Rueter en Johannes Christiaan van Epen ontwierpen regelmatig landhuizen.

Exclusieve villa's in een villawijk

Toen steeds meer mensen zich een luxueuzere woning in een landelijke omgeving konden veroorloven, noopte een gebrek aan ruimte tot het dichter bij elkaar bouwen van de villa's. Zo ontstonden in veel gemeenten, vooral in de jaren dertig van de twintigste eeuw, speciale villawijken, vaak net buiten de grenzen van de bebouwde kom. Een veel gebruikte informele term voor deze enclave's is goudkust.

Ook in de 21e eeuw worden villa's in Nederland nog dikwijls bij elkaar gebouwd, vaak afgewisseld met luxewoningen in een iets lagere prijsklasse. Men spreekt dan nog steeds van een villawijk, hoewel het woningbestand in een dergelijke wijk niet uitsluitend uit villa's bestaat.

 

Bron: Wikipedia