Architect bouw villa

Met de realisatie van bovenstaande villa in de Bilt heeft SILVERwonen gehoor gegeven aan de wens van de opdrachtgever tot het ontwerpen van een villa met jaren 30-karakter. Bij het aangaan van een opdracht als deze doen we ons best om u zo snel mogelijk een duidelijk beeld te geven van de kosten.

Kosten bouwen villa

U bepaalt uiteindelijk zelf de hoogte van de bouwkosten. Als architect van uw villa zal Silverwonen zal u hierbij ondersteunen door een overzicht van de geraamde bouwkosten aan u te presenteren. De kostendeskundigen van Silverwonen zijn op de hoogte van de actuele bouwkosten met de daar bijbehorende afwerkingsniveaus. Zo kunt u eenvoudig in een vroegtijdig stadium uw budget toetsen aan de geraamde bouwkosten.

inspiratiebrochure geheel

Aanvraag vergunning villa

Heeft u positief advies van welstand voor de bouw van uw woonhuis of villa en bent u akkoord met de geraamde bouwkosten, dan worden door de architect van uw villa de technische tekeningen gemaakt. Deze technische tekeningen hebben tot doel de omgevingsvergunning (voorheen bouwaanvraag) aan te vragen. Nadat de procedure voor de omgevingsvergunning is aangevraagd, zullen wij met u vervolggesprekken voeren omtrent uw wensen voor het sanitair, de keuken, verlichting en bestrating. Het verkrijgen van een reguliere vergunning voor de bouw van uw woonhuis of villa duurt minimaal 8 weken. Gemeente kan de reguliere procedure met max. 6 weken verlengen.

SilverWonen als architect van uw herenhuis?

Neem contact op voor een kennismaking, orientatiegesprek en/of een vrijblijvend voorstel.